Thursday, May 17, 2007

Ganeshaya Namah

Namo Ganapathaye
Pranamya sirasa devam gauri putram vinayakam